Trường mầm non Kim Lũ tổ chức

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021-2022

  

Thực hiện hướng dẫn liên tịch số 3194/HDLT:SGDĐT-CĐN ngày 09/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn ngành Giáo dục về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức  năm học 2021 - 2022. Sáng ngày 28/10/2021, trường mầm non Kim Lũ đã tổ chức “Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021 - 2022”.

Hội nghị nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ của cán bộ giáo viên và nhân viên nhà trường, đưa ra quyết nghị nhằm nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng giáo dục tại trường mầm non Kim Lũ, thực hiện tốt nề nếp, kỷ cương của nhà trường, cải tiến phương pháp dạy và học hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Tham dự Hội nghị CB, CC, VC năm học 2021 - 2022 là sự góp mặt của 100% các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) trong nhà trường. 


 

          Hình ảnh các đồng chí tham gia Hội nghị tại phòng hội đồng trường

Đồng chí Hoàng Thị Tiến– Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường trình bày bản báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021 - 2022. 

Báo cáo đánh giá cao sức mạnh của tập thể nhà trường đã phấn đấu đạt được trong năm học 2020 - 2021 với những thành tích đáng được ghi nhận. Vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, trường mầm non Kim Lũ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm.

 Đây là nền tảng cho nhà trường tiếp tục xây dựng mục tiêu phương hướng trong năm học 2021 - 2022. Với những thách thức mới đặt ra nhiều vấn đề về đổi mới quản lí giáo dục và phương pháp dạy học nhằm nâng cao “chất lượng và hiệu quả” giáo dục toàn diện, nhà trường đã đề ra các chỉ tiêu phấn đấu và các danh hiệu thi đua trong năm học của nhà trường, của các tổ chức đoàn thể và của giáo viên, nhân viên.

Đ/c Phó chủ tịch CĐ thông qua tiêu chí thi đua

          Hội nghị lần lượt nghe các văn bản dự thảo của công đoàn đơn vị chuẩn bị gồm: Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2020 - 2021 và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022. Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2020-2021 và kế hoạch hoạt động năm học 2021-2022. Dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ, tiêu chí thi đua.

Ban thanh tra nhân dân ra mắt Hội nghị

          Sau các báo cáo với tinh thần dân chủ, tinh thần trách nhiệm, hội nghị đã được nghe các ý kiến phát biểu đại diện cho các tổ chuyên môn, các bộ phận…. 

Các ý kiến phát biểu tập trung vào những vấn đề thực hi

Các ý kiến phát biểu tập trung vào những vấn đề thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022, với những chuyên đề đổi mới trọng tâm nhằm phát triển toàn diện cho trẻ mầm non, toàn ngành giáo dục hướng tới thực hiện các cuộc vận động lớn và chủ đề của năm học “Xây dựng trường mầm non Xanh - An toàn - Thân thiện”. Nâng cao hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua trong nhà trường.

Với tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm học 2020 - 2021, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới 2021 - 2022, nhà trường đã phát động thi đua và ký giao ước thi đua năm học 2021 - 2022 giữa các ban ngành, đoàn thể, các tổ trong nhà trường.

    

         Đ/c Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn kí giao ước thi đua

 Sau một buổi làm việc tích cực, khẩn trương, hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học. Hội nghị đã thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.

Đ/c thư kí Hội nghị thông qua Nghị quyết

          Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trường mầm non Kim Lũ năm học 2021 - 2022 đã thành công tốt đẹp, bắt đầu một năm học mới với những mục tiêu và thách thức mới. 

Tập thể nhà trường với quyết tâm giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được và sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch năm học 2021 - 2022. 

Chúc các đồng chí CBGVNV nhà trường luôn mạnh khỏe, đoàn kết, cùng nhau hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ năm học mới.