Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020- 2021 của cấp học mầm non với chủ đề “Xây dựng trường mầm non hạnh phúc”, ngay từ đầu năm học BGH trường MN KIM LŨ đã chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng chương trình giáo dục bám sát với chủ đề, lựa chọn các nội dung đưa vào các hoạt động hàng ngày cho trẻ, đồng thời xây dựng môi trường lớp theo hướng “Lấy trẻ là trung tâm” tích hợp các hình ảnh và nội dung về “Trường mầm non hạnh phúc” theo 3 tiêu chí: Yêu thương- An toàn và tôn trọng.

          Hai ngày, 23 và 24/ 3/ 2021 vừa qua, nhà trường đã tổ chức thành công 5 hoạt động kiến tập về nội dung “Trường mầm non hạnh phúc”, qua đó 100% giáo viên được dự giờ, rút kinh nghiệm và có những ý kiến đề xuất trong chuyên môn.

Sau đây, là một số hình ảnh trong hoạt động kiến tập của nhà trường.

                     /upload/28951/20210326/grabb2000b625c7cd7bab89f5d0ba.jpg

Giao lưu sinh nhật giữa lớp mẫu giáo lớn A1 và mẫu giáo vé C3

                     /upload/28951/20210326/grab30f9424cd0f420b14f94aa005.jpg

Giao lưu nhận diện cảm xúc lớp Nhà trẻ D2

/upload/28951/20210326/grabb7e37a10efcde40b8b2e6eba9.jpg

Hoạt động trò chuyện sáng lớp Mẫu giáo lớn A3

 

 

/upload/28951/20210326/grab0c58664bf326a8e0c7c52251d.jpg /upload/28951/20210326/grab862482937a045d21820467909.jpg

Giao lưu với Phụ huynh trong giờ hoạt động góc lớp Mẫu giáo nhỡ B1

          Có thể nói, hoạt động tổ chức kiến tập chuyên đề “Trường mầm non hạnh phúc” của trường MN Kim Lũ với các giáo viên triển khai là đội ngũ giáo viên trẻ, chính là hoạt động thiết thực trong chuyên môn và cả phong trào Đoàn của nhà trường nhằm hướng tới kỉ niệm 90 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03/1931- 26/03/2021.