Căn cứ công văn số 289 ngày 27/ 9/2021 của Phòng GD- ĐT huyện Sóc Sơn về việc hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời năm 2021”.  Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2021- 2022 và nhu cầu nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giáo viên, trường Mầm non Kim Lũ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn cho 100% giáo viên trong nhà trường với các nội dung sau:

Thời gian: 2 ngày 30/ 09 và 01/10/2021

Địa điểm: Phòng họp hội đồng

Nội dung:

          Vậy đề nghị các đ/c giáo viên tham dự tập huấn đầy đủ, đúng giờ để chương trình tập huấn đạt hiệu quả cao.